tirsdag 20. februar 2007


Ballett logg!
Dette er et utdrag fra ballett timene mine. Sist uke fikk vi en skriftlig innleveringsoppgave fordi vi gjorde det ikke bra nok i timen, altså en straffe oppgave, og vi har aldri gjort ballett skriftlig før!! Men eg er ganske stolt over resultatet, det er noen trinn og øvelser eg ikke har tatt med her, men dette er mesteparten av det eg gjør fire timer i uken på skolen! (Alle tall og og'er er tellinger for når hver bevegelse starter). Hvis du syntes dette var forvirrende eller noe du lurer på, så legg igjen en kommentar!

Første øvelse mot Barre i 1. posisjon:
Og Point
1 Halvtå
Og Point
2 halvtå
Og Point
3 Halvtå
4 Plié i 4. posisjon
5 Point og strekk
6 Tendu bak gjennom 1. posisjon
7 Tendu frem gjennom 1. posisjon
8 Lukk i 1. posisjon
Plié.
1. Posisjon
Preparasjon.
Demi plié allongé på 1,2 releve på 3, 4. Grand plié allongé på en telling
Bort de bras til sidene.
Port de bras frem på en telling.
Cambré bak på en telling.
Repeter alt en gang til.
Battement tendu.
Frem: Tendu 1 lukk 2, tendu 3 lukk 4, tendu 5 lukk plié 6, efface frem 7, lukk 8.
Siden: Tendu 1 lukk 2, tendu 3 lukk 4, tendu 5 lukk plié 6, ecarte
til siden med hodet mot barr 7, lukk 8.
Bak: Tendu 1 lukk 2, tendu 3 lukk 4, tendu 5 lukk plié 6, effacé mot barr 7, lukk 8.
Siden: Tendu 1 lukk 2, tendu 3 lukk 4, tendu 5 lukk plié 6, ecarté
mot publikum 7, lukk og stå!
Battement Jete.
Frem: Jete 1, lukk 2, Jete 3, lukk 4,
Siden: Jete 5 lukk 6, Jete 7 lukk bak 8,
Bak: Jete 1 lukk 2, jete 3 lukk 4,
Siden: Jete 5 lukk 6, jete 7 lukk 8.
Frem: jete 1 lukk 2. Siden 3 lukk bak 4. Jete 5 lukk 6 siden jete 7 lukk 8.
Rond de jambe.
1. Posisjon.
Preparasjon: Tendu halv rond de jamb til siden med armer, og bak.
Fremover: To hele ronde de jamb på 1, 2, plié frem på 3, strekk og rond de jamb bak på 4.
To hele ronde de jamb på 5, 6, plié frem på 7, strekk og rond de jamb bak på 8.
To hele rond de jamb på 1, 2, rond de jamb over gulv på 3, 4.
To hele rond de jamb på 5, 6, jete 7, passe 2. arabesque på 8.
Bakover: Det samme som forover..
1. Posisjon: Pordebra fremover og bak på 2 tellinger.
Fondu.
Preparasjon.
Siden: Fondu på 1, 2 strekk 3, 4 ned på 5, 6,7,8,
Samme engang til med relevé, samme innerste fot, samme bak, Arabesque snu til andre siden og gjør det samme.
Frappe.
Frem: 1, inn og ut på 2, frem 3, inn og plié på 4.
Sden: Repiter.
Bak: Repiter.
Siden: Frem-bak Freppe 1, bak frem Frappe 2. Piqe og lukk bak. Begynn bak og repeter alt.
Retere.
5. Posisjon.
Preparasjon.
Frem: Reteré 1 til 2, passe 3 lukk bak 4. Reteré 5 til 6, passe 7 lukk fremme 8.
Til siden: Jete 1, 2, Rond de jambe i luften 3, 4 en gang til 5 og 6.
To Rond de jambe i dobbelt tempo på 7 og piqué lukk bak 8.
Bak: Begynn bak og ta alt på nytt igjen!
Adagio.
Preposisjon: Effacé, croisé devant, grand pose.
Frem: Adagio 1, 2, 3, strekk ut 4, lukk på 5, 6, 7, 8.

onsdag 7. februar 2007

Ny blogg!!


No har altså eg gitt etter for presset og oppretta min egen blogg. Så no kan hele verden være oppdatert i hva som skjer i mitt liv, spennende...
Hvor mye eg kommer til å skrive her er ikke godt å si, men så mye blir det hvertfall ikke, ikke med det første hvertfall.
Skriv gjerne en kommentar når du stikker innom bloggen min!!